Företaget       Tjänster        Produkter        Exjobb      English English please


>> OnTop DOT
 
 
Defect Optimization Tool

OnTop DOT är nästa generations trimplaneringsprogram. DOT har samma målsättning som ett vanligt planeringsprogram, att minimera spillet i produktionen. Skillnaden är att DOT inte gör någon egentlig planering utan arbetar i realtid dvs under produktionens gång. Detta gör att DOT kan ta hänsyn till de olika brister i kvalitet som detekterats under produktionens gång t ex hål och fläckar. DOT optimerar det totala spillet, summan av trimförlusten och urlägg, tambour för tambour.

En stor fallstudie visar att DOT kan spara upp till 50% av det totala spillet!

Resultaten är byggda på en jämförelse mellan den vanliga produktionen och lösningar genererade av OnTop DOT. Testerna visar att DOT i alla lägen reducerar det totala spillet (trim förlusten och urlägg) markant. Att DOT sparar upp till 50% är inte ovanligt. Nedan finner du en länk till sammanfattningen av undersökningen.
Se jämförelsedata >>

Optimala skärmönster

DOT beräknar alltså de optimala skärmönstren för en tambour i taget men tar också hänsyn till återstoden av produktionen. Det senare medför att DOT föredrar skärmönster som passar den kvarvarande efterfrågan. Detta för att undvika att i alltför stor utsträckning använda de smala produktrullarna tidigt i produktionen då dessa är lättare att få in i en defekt tambour. Att minimera trimförlusten kan givetvis också ses som att maximera produktuttaget dvs att få ut så mycket produktrullar (ton) som möjligt. DOT maximerar inte bara produktuttaget utan maximerar även kvaliteten (med avseende på mindre defekter). Detta leder till minskat spill samtidigt som kvaliteten hos produktrullarna ökar.

Differentierad kvalitet

Förutom att kunderna blir nöjdare medger DOT möjligheten att differentiera kvalitetskraven och prissättningen, vilket i princip innebär att kunden får betala mer för bättre kvalitet och mindre för sämre. Kunderna kan på detta sätt betala för vad de får samtidigt som DOTs statistikinformation över defekt-förekomster gör det lätt att beräkna en prisnivå som ökar den långsiktiga vinsten.

Funktionalitet
 • Minskar trim och urläggsförlusten med upptill 50%
 • Lösningstid under 30 sekunder
 • Möjlighet att manuellt göra ändringar med direkt feedback’ om förluster och dylikt
 • Enkel uppföljning av order status samt statiska funktioner för att kunna följa en order.
 • Utökad flexibilitet i kvalitets kraven samt stora möjligheter att göra anpassningar i kraven till enskilda kunder.
 • Överskådligt och lätt använt grafiskt gränssnitt
 
Rekommenderade systemkrav (minimum)
 • Pentium II 500 Mhz
 • 256 MB RAM
 • 1 parallellport för hårdvarulås
 • Windows 2000/XP
 • TCP/IP (fast IP adress, ej DHCP)


Om ni är intresserad av att se DOTs resultat för just er planeringssituation eller om ni har någon fråga kan ni kontakta:

Tomas Sjögren
Telefon 08-545 411 50, Eller e-posta till: tomas.sjogren@pepto.se
Pepto Systems AB
Hälsingegatan 43
113 31 Stockholm

Tel: 08-545 411 50
pepto@pepto.se
  Elektroniska fakturalösningar  Industriell Systemutveckling  WebMonitor  EasySurveyor
Automatisk fakturahantering med papperslösa dokumentflöden.

Läs mer >>
Vi utvecklar applikationer och integrerar system både för windows och webb.

Läs mer >>
WebMonitor är en webbapplikation för papper/nonwovenindustrin

Läs mer >>

Läs mer >>

Copyright © 2008 Pepto Systems